โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ง! ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชน จ.พะเยา

28/10/2564 19:05:35น. 2049
Covid-19

           วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับนิสิตและประชาชนในจังหวัดพะเยา ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และ ๒ ซึ่งวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนสูตรไขว้ “Sinovac + AstraZeneca” มีจำนวนทั้งหมด ๖๑๖ โดส แบ่งเป็นเข็มที่ ๑ Sinovacจำนวน ๔๑๓ โดส และเข็มที่ ๒ AstraZeneca จำนวน ๒๐๓ โดส รวมทั้งหมด ๖๑๖ โดส

          บรรยากาศในหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรจิตอาสาจาก กองกลาง กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มาช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้มารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดทั้งเดือนตุลาคม

          มหาวิทยาลัยพะเยา ผลักดันให้นิสิตได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน ปัจจุบันมีนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน ทั้งหมดจำนวน ๑๙,๖๗๒ คน จำแนกเป็น
              ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว จำนวน ๔,๒๕๑ คน
              ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว จำนวน ๗,๔๑๖ คน
        
         รวมได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมด ๑๑,๖๗๗ คน คิดเป็น ๕๙.๓%

          โดยจะเร่งทำการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และในปัจจุบัน พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนขับรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/10/2564 19:05:35น. 2049
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ง! ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชน จ.พะเยา

##COVID19
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน