คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อสำรวจเส้นทางในการทำแผนที่ เพื่อทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิปั

5/11/2564 18:08:45น. 1125
สำรวจพื้นที่ทำแผนที่ และAR ไร่เชิญตะวัน
          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจวนสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, อาจารย์จิราวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมด้วยนิสิต และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าพบพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เพื่อหารือและสำรวจเส้นทางการทำแผนที่
        โดยสำรวจเส้นทาง สถานที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ่ายทอดเรื่องราว และสร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับชม รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในไร่เชิญตะวัน ให้มีความแพร่หลายและจัดระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่าย โดยการนำเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) มาใช้ในการทำสื่อมัลติมีเดีย
         ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center)


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
5/11/2564 18:08:45น. 1125
Print Friendly and PDF

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อสำรวจเส้นทางในการทำแผนที่ เพื่อทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิปั

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน