วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

15/11/2564 22:21:02น. 1105
จัดทำแผน SE
          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนาและ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
          ภายในการประชุมสัมมนามีการกำหนดนโยบายการและทิศทางการดำเนินงาน นำโดย ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับหลักสูตร จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/11/2564 22:21:02น. 1105
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน