ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา

16/11/2564 16:07:14น. 962
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา

1.ส่งประกวดภาพในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา

2. คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด นักเรียน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

3. เกณฑ์กำหนดการส่งเข้าประกวด Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา โดยส่งภาพเข้าแข่งขัน 1 ภาพ ที่สื่อความหมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุมพญางำเมือง พระพุทธภุชคารักษ์ ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียน สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงวิวทิวทัศน์ที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา **หมายเหตุ** ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปใช้เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 (สคส.) มหาวิทยาลัยพะเยา

4. เกณฑ์การประกวดตัดสินและคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ

          4.1 เกณฑ์การตัดสิน

                    4.1.1 สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา ( 25 คะแนน )

                    4.1.2 มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย ( 25 คะแนน ) 4.1.3 มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ ( 25 คะแนน )

                    4.1.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถนำไปเป็นแบบการ์ดอวยพรปีใหม่ (สคส.) มหาวิทยาลัยพะเยาได้ (25 คะแนน)

                    4.1.5 รวมคะแนนการตัดสินทั้งหมด 100 คะแนน

          4.2 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ ได้แบ่งเงินรางวัลดังต่อไปนี้

                    4.2.1 ชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท

                    4.2.2 ชนะเลิศที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

                    4.2.3 ชนะเลิศที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

                    4.2.4 ชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

                    4.2.5 ชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

                    4.2.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ กรรมภายนอก 1,000 บาท กรรมการภายใน 500 บาท (ตามระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา)

5. การรับสมัครและส่งภาพเข้าประกวดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ***สมัครและส่งไฟล์ภาพ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์*** หรือ อัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive และส่งผลงานผ่านทาง IN BOX เพจ มพ.โพสต์

5.1.1แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดให้กับทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466666 กด 0 และ โทรศัพท์ภายใน 1013 หรือผู้ประสานงานกิจกรรม นายณรงค์ วงค์ไชย (พี่เกมส์) งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

7. หากมีการ COPY ภาพกันเกิดขึ้น ทางผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที – ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. – คณะกรรมการตัดสิน ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 – ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านเพจ มพ.โพสต์ ***ทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา***facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
16/11/2564 16:07:14น. 962
Print Friendly and PDF

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา

#ประกวดภาพถ่าย


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน