กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563”

18/11/2564 9:59:55น. 341
นักวิจัยดีเด่น

    มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย ได้กำหนดให้มีการเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  4  ประเภท  ดังนี้


       1. นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       2. นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       3. นักวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       4. นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน


  ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อด้วยตนเองหรือส่วนงานต้นสังกัดเสนอชื่อ พร้อมแนบประวัติและผลงานส่งมายังกองบริหารงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่เว็บไซด์กองบริหารงานวิจัย http://www.dra.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

      ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรพงค์ มาลีพัตร โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048 หรือ 090-3205373 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
18/11/2564 9:59:55น. 341
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย #นักวิจัยดีเด่น
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน