คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

23/11/2564 11:53:52น. 658
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ครั้งที่3/2564) และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ครั้งที่11/2564) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.30 น. ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางในการดำเนินโครงการและการติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/11/2564 11:53:52น. 658
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

#คณะนิติศาสตร์ #นิติศาสตร์ #นิติมพ #ป.เอก #ป.โท
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน