คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

26/11/2564 13:27:52น. 1902
ค่ายหมอฟันอาสา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ใน“โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ให้กับโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวสิชานาถ หน่อแก้ว ประธานโครงการหมอฟันอาสาครั้งที่ 5” พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อปลุกจิตสำนึกในการรู้จักการแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษาได้เข้าถึงเด็กด้อยโอกาสในลักษณะต่างๆ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
เพิ่มข่าวโดย :   jettana.ta@up.ac.th   
26/11/2564 13:27:52น. 1902
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน