คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านการเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ จังหวัดพะเยา

29/11/2564 11:19:06น. 2045
open house
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ U2T ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเวียงลอ และ IEEE Thailand Section SIGHT (Special Interest Group in Humanitarian Technology) ได้จัดกิจกรรม “งานเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน หมู่ 11 บ้านเวียงลอ : วิถีพื้นถิ่น เสน่ห์เกษตรเวียงลอ” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเปิดตัวแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) บ้านเวียงลอ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นและมีประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้คนในชุมชนบ้านเวียงลอผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงลอซึ่งมีโบราณสถานที่รับการขุดค้นและบูรณะแล้วกว่า 20 แห่งโดยมีมักคุเทศก์ชุมชนเป็นผู้นำชม และการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตำบลลอ


กิจกรรมดังกล่าวได้รับความเกียรติจาก คุณเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา คุณนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอจุน คุณผดุง วงค์กา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ คุณสมพิศ แสงศรีจันทร์ กำนันตำบลลอ ผู้แทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอจุน เกษตรอำเภอจุน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุเวช ไข่ทา ผู้ใหญ่บ้านเวียงลอ หมู่ 11 กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ


รวมถึงได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในอนาคต


ภายในกิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการโบราณสถานเวียงลอ ปูนหมักโบราณ นิทรรศการจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เรือนเพาะชำเกษตรปลอดสาร บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผลิตภัณฑ์ U2T และมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นตำบลลอ จำนวน 6 ฐานได้แก่ ฐานข้าวแคบโบราณ ฐานจักสาน ฐานทำพิซซ่าจากเตาดิน ฐานเตาดินเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้ ฐานทำกระทง และฐานตัดตุง ซึ่งฐานกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มคนรุ่นใหม่จากกลุ่ม U2Tตำบลลอจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมภายในฐาน ร่วมกับการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบราณสถานต่อไปในอนาคต


ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลลอ สามารถสอบถามแพคเกจการท่องเที่ยวหรือติดต่อเข้าศึกษาดูงานฐานกิจกรรมต่างๆ และท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงลอได้ที่ เฟซบุคเพจ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเวียงลอ หมู่ 11” หรือ “ชุมชนท่องเที่ยวเวียงลอ จังหวัดพะเยา”        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
29/11/2564 11:19:06น. 2045
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านการเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ จังหวัดพะเยา

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg9 #sdg12 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน