กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 6]

30/11/2564 16:02:47น. 1033
UP UPDATE TCAS65

          วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก

          คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย)

          คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์)

           วิทยาลัยการศึกษา (ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ดร.ณัฐวุฒิ สรรพโส)

           คณะแพทยศาสตร์ (นพ.สรวิศ บุญญฐี พญ.กิตติยา ไทยธวัช)

           คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์ทันตแพทย์ ทศพล อินประโคน อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรสธร พูลสวัสดิ์ อาจารย์ทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง)

           ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/11/2564 16:02:47น. 1033
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 6]

#กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 6]
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน