การประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

1/12/2564 12:44:37น. 242
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา จัดประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากคณะ/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประกันคุณภาพการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/12/2564 12:44:37น. 242
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน