ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ"

3/12/2564 15:49:59น. 267
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวฯ ให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams และสอบด้วยข้อสอบออนไลน์ที่พัฒนาโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ การจัดสอบจัดขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุมการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคอยให้คำแนะนำแก่นิสิตตลอดการสอบ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ / ข่าว: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการสอบ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
3/12/2564 15:49:59น. 267
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ"

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน