คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19

14/12/2564 15:30:24น. 1146
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19
วันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ พร้อมด้วย อาจารย์อรทัย เกตุขาว และ อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโรค COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผอ.รพ.สต.ผาบ่อง ผอ.รพ.สต.รักไทย ผอ.รพ.นาปลาจาด ผู้รับผิดชอบงานโรค COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบล อสม. ผู้นำชุมชนตำบลผาบ่อง และประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
14/12/2564 15:30:24น. 1146
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofPublicHealth #University of Phayao #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน