ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

17/12/2564 14:19:29น. 692
กิจกรรม LLC สัญจร
            เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์) และรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย) ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/12/2564 14:19:29น. 692
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

##LLCสัญจร ##คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ # #SDG4 ##SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน