คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)"

20/12/2564 13:52:08น. 1911
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)"

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการเสวนา "การบริหารจัดการงานวิจัยและการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษญกิจฐานราก" อีกพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/12/2564 13:52:08น. 1911
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน