อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop "โครงการนิสิตปลอดภัย"

30/12/2564 11:00:09น. 1473
อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop "โครงการนิสิตปลอดภัย"
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop โครงการนิสิตปลอดภัย ในหัวข้อ "การดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิต กรณีได้รับความเสียหาย (ด้านกฎหมาย)" ณ ห้องแผนกผู้ป่วยนอก 3 (OPD3) ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญและใสใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบจราจรมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและทักษะการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/12/2564 11:00:09น. 1473
Print Friendly and PDF

อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop "โครงการนิสิตปลอดภัย"

#คลินิกกฎหมาย #คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน