คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "

18/1/2565 15:36:21น. 1032
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "
วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดยรักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมนักวิชาการศึกษา นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ

 

โดยกิจกรรมนี้ เป็นวันสำคัญของชาติไทย (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ครั้งที่ 4 กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้ Super KPI คุณลักษณะความเป็นไทยที่ได้รับการส่งเสริม (Aesthetics of Thainess) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติไทยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้มีวัฒนธรรมไทย โดยได้มีการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
18/1/2565 15:36:21น. 1032
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน