คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2564

19/1/2565 13:05:33น. 916
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์
          ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และได้ประกาศผลการสอบในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น มีนิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ปี 2560 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 55 ราย มีผู้สอบผ่าน 52 ราย คิดเป็น 92.8% 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
19/1/2565 13:05:33น. 916
Print Friendly and PDF

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #UP #ASH #MT
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน