ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล)

21/1/2565 15:03:57น. 947
แนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
           วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ต้อนรับ ทีมผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (จังหวัดพะเยา) โดยครั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล พร้อมด้วยประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (มหาวิทยาลัยพะเยา ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ได้นำทีมผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือเรื่อง การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล) พร้อมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

           ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมมีเป้าหมายคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง ซึ่งในการดำเนินงานกรม ฯ ได้จัดทำแผ่นผังการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ขึ้น และได้นำไปทดลองใช้ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนงานที่จะนำไปขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/1/2565 15:03:57น. 947
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล)

#แนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน