คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub

24/1/2565 9:43:56น. 1617
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub (ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ)  ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ดร.คุณากร ขัติศรี และ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้คณะฯ ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพกาแฟในอำเภอแม่ใจ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ, รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้เปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุน โดยใช้กลไกการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ชุมชนท่องเที่ยว วิถีชาและกาแฟ ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ขึ้น       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/1/2565 9:43:56น. 1617
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน