วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565

25/1/2565 11:32:07น. 1159
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มที่ 3 คือขอต่ออายุรางวัลการประเมินสำนักงานสีเขียว(Green office) ประจำปี 2565 ให้กับคณะและหน่วยงานที่เข้าร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ นางสาวจิตรสุดา เวตมะโน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป และนางสาวสมฤดี ศรีสงคราม รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สมฤดี ศรีสงคราม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
25/1/2565 11:32:07น. 1159
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565

#UPCMวิทยาลัยการจัดการ #สำนักงานสีเขียวUPCM


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน