กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ 2565

4/2/2565 15:56:18น. 1054
ธิดาวข้าวทิพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 กองกิจการนิสิต โดย เวียง จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกธิดาข้าวทิพย์และรองธิดาข้าวทิพย์ ทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์ ณ มณฑลพิธี ลานอเนกประสงค์อาคารสงวนเสริมศรี ก่อนจะนำเข้าขบวนแห่ทางน้ำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ในกิจกรรมกว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) การประกวดในปีนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และทำพิธีเสี่ยงทาย โดยผู้เข้าประกวดทำการเลือกสลุงน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชำระกายให้เกิดความบริสุทธิ์ ก่อนจะเข้าทำพิธีกวนข้าวทิพย์ ต่อไป ผลการประกวด มีดังนี้ ธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวสุรภา ชัยชาญ วิทยาลัยการศึกษา (สาขาภาษาอังกฤษ) รองธิดาข้าวทิพย์ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนภชล ราชวงษ์ วิทยาลัยการศึกษา (สาขาภาษาไทย) รองธิดาข้าวทิพย์ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอาทิตยา เย็นใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอานามัยชุมชน) รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา พังแสงสุ คณะนิติศาสตร์ และ นางสาวนิธิยา ตัน คณะนิติศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
4/2/2565 15:56:18น. 1054
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ 2565

##SDG4 #sdg11
#sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน