วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ประชุมการดำเนินปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 3 /2565 และจัดทำเว็บไซต์ Green University

6/2/2565 8:43:13น. 796
#วิทยาลัยการจัดการ
                   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง R811 ได้รับเกียรติจากนายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ จากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินปรับปรุงเว็บไซต์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ หัวหน้างาน บุคลากร และนายธนะชัย ลัดกรูด เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนสนเทศ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
6/2/2565 8:43:13น. 796
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ประชุมการดำเนินปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 3 /2565 และจัดทำเว็บไซต์ Green University

#UPCMวิทยาลัยการจัดการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน