ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแข่งขัน Research to Market รอบระดับประเทศ

13/2/2565 23:33:28น. 1046
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Research to Market รอบระดับประเทศ

ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแข่งขัน Research to Market รอบระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 9” โดยมีทีมนิสิต นักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานวิจัยรั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่แผนธุรกิจจาก 22 ทีม 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศแบบ Live Streaming จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) 2020” ครั้งที่ 9 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

ทีม Marony เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคเหนือ กับผลงาน Marony เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยผลงานวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนากาแฟสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วย โพรไบโอติก พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่มีความซ่าจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แต่ไร้แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

 

รายชื่อสมาชิกทีม Marony

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

สรุปผลงานของทีม Marony การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์

1. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์

รอบระดับภาคเหนือ

3. เป็น 1 ใน 22 ทีม ที่เข้าร่วม การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ

 

การส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ผลิตผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นั้นถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยทางคณะมองเห็นถึงคุณค่าของงานด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอนาคต ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอย่างมาก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
13/2/2565 23:33:28น. 1046
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแข่งขัน Research to Market รอบระดับประเทศ

#Marony #เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน