วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) ได้กิจกรรม “EP1 แนะนำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ” ผ่าน Facebook Fanpage

15/2/2565 16:45:31น. 985
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
                         วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการจัดการได้จัดกิจกรรม “EP1 แนะนำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และพิธีกรรับเชิญคุณจิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร ตัวแทนนิสิตหลักสูตรดังกล่าว ได้แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตร รวมถึง ความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถานศึกษาอื่นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ให้กับผู้ที่สนใจผ่าน Facebook Fanpage

 

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
15/2/2565 16:45:31น. 985
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) ได้กิจกรรม “EP1 แนะนำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ” ผ่าน Facebook Fanpage

#วิทยาลัยการจัดการ #UPCM #หลักสูตรใหม่ #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #รับสมัคร #การเข้าศึกษาต่อ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน