รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

18/2/2565 10:50:06น. 955
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวาระเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562   

 

โดยในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,736 ราย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
18/2/2565 10:50:06น. 955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

#นักวิจัยดีเด่น #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน