สโมสรนิสิต ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564

2/3/2565 16:00:24น. 1016
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ที่ผ่านมา  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564

          โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 564 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 64.01 ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดคือ นางสาวณัฐชริตา ราศา ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนเสียง 243 คะแนน รองลงมาคือ นายปรัชญา ทาเงิน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนนเสียง 48 คะแนน และ นางสาวนภาโกรินทร์ ได้คะแนนเสียง 46 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 ตามลำดับ โดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.65

          สำหรับ นางสาวณัฐชริตา ราศา เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เคยเป็นประธานชมรมผู้นำเชียร์ของคณะสหเวชศาสตร์ และประธานดำเนินโครงการมอบเสื้อกาวน์ก้าวสู่วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
2/3/2565 16:00:24น. 1016
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิต ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา # สโมสรนิสิต #UP #MT #PT #เลือกตั้ง
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน