คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education และ AUN QA

24/3/2565 16:35:28น. 667
   กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education และ AUN QA คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education และ AUN QA คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการนำองค์ความรู้ตามเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/3/2565 16:35:28น. 667
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education และ AUN QA

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน