คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดำเนินพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีน

30/3/2565 13:42:55น. 799
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดำเนินพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีน
วันที่ 27 มีนาคม 2565 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดำเนินพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 5,4,3 (รุ่นที่ 4,5,6 ตามลำดับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์แผนจีน โดยทางหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และคณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าร่วมพิธีการรับมอบเสื้อกาวน์ รวมไปถึงท่านผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์แผนจีนในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
30/3/2565 13:42:55น. 799
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดำเนินพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีน

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน