ม.พะเยา อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบ OZONE ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓

25/4/2565 15:58:29น. 799
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

           ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ทำให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างต่อเนื่อง จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ ด้วยเครื่องอบโอโซน (OZONE)

          เครื่องอบโอโซน (OZONE) ปริมาณการผลิตโอโซน ๗,๐๐๐ มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง ด้วยการใช้พลังงาน ๙๕ W โอโซนเข้มข้นสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย โอโซนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ ๙๙.๙๗% รวมถึงโรคซาร์ส COVID-19 และเชื้อไข้หวัดใหญ่ เช่น H5N1 เครื่องผลิตโอโซนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค (COVID-19)

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/4/2565 15:58:29น. 799
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบ OZONE ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน