ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

29/4/2565 14:53:32น. 580
Lifelong Learning Center
               เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยการจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 และ รูปแบบ Onlineผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ เพื่อประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะหรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
29/4/2565 14:53:32น. 580
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

##Lifelong Learning Center ##โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ##เครือข่ายห้องสมุด ##ห้องสมุดคณะ ##ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ##SDG4 ##SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน