รพ.ม.พะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3/5/2565 9:50:34น. 525
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

           วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ใช้เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


          มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเมตตาจาก พระโพธิญาณรังสี วิ.เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม พร้อมด้วย พระครูพิศิษฏ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี ประสานการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล สำหรับการตรวจวินิจฉัย และการวิเคราะห์ค้นหาเชื้อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อให้งานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพของนิสิตแพทย์ และนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งด้านการให้บริการรักษาพยาบาล และด้านการจัดการเรียนการสอน

         ทั้งนี้คุณฉัตรชัย แก้วบุตตา และคุณดวงใจ แก้วบุตตา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษาดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้มอบหมายให้ คุณชาลี นามชุน เป็นผู้แทนคุณฉัตรชัย แก้วบุตตา และคุณดวงใจ แก้วบุตตา ในการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
3/5/2565 9:50:34น. 525
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รพ.ม.พะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

#ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน