โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ

3/5/2565 11:16:57น. 679
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 28-30 เมษายน 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ทางด้านบริหาร ด้านวิจัยและด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โอกาศนี้ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ” เพื่อเน้นย้ำและตระหนักถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสาธิตอย่างแท้จริง โดยได้กล่าวว่า “สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นคือการพัฒนา และการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาไปพร้อมๆกันในเป้าหมายเดียวกัน ด้วยความรักและความเข้าใจ”
ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์” โดย ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันโลกกับการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการศึกษาบนฐานดิจิทัล โดย ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อการดำเนินงานในองค์กรได้อย่างมีความสุขในการบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์แห่งการรู้คน” โดย อาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำสู่ความสำเร็จและวิเคราะห์บุคลิกภาพ แนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ในหัวข้อ “การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบUP-PSF โดย รศ.กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนร่วมเสวนากับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อชี้แจงทิศทางของโรงเรียนสาธิตฯ การดำเนินงานและรับฟังปัญหาก่อนเปิดภาคการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
3/5/2565 11:16:57น. 679
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สัมมนา #โครงการวมว. ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน