โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal

10/5/2565 14:40:20น. 746
อบรมผู้นำ

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal ในวันที่ 6-9 พ.ค.2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้ 
เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) รวมถึงอัตลักษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ ทักษะสมรรถนะแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับ SDGs ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้นิสิตมีพฤติกรรมและการแสดงออกในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้นำนิสิตในยุค next normal 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) กล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการที่แต่ละหน่วยกิจกรรมนำเสนอ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต

ทางกองกิจการนิสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นำนิสิตในยุค next normal จะสามารถรังสรรค์และสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้แก่เพื่อน พี่ น้อง ต่อไป แล้วพบกันใหม่ ในกิจกรรมต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
10/5/2565 14:40:20น. 746
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal

##SDG4 ##sdg5 #sdg15 ##SDG17
#sdg4 #sdg5 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน