ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน

19/5/2565 16:36:58น. 260
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ตั้งอยู่เลขที่ 98/2 หมู่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยดีมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ คุณพนิตพิชา ศรีสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ให้การต้อนรับและมีประเด็นหารือ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2565 โดยจะเริ่มกระบวนการการคัดเลือกนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และอนุญาตให้นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิยายน เป็นต้นไป นอกจากนี้สถานประกอบการยังได้พิจารณาตกลง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป       

 
ภาพ / ข้อมูล : ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/5/2565 16:36:58น. 260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน