กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565

28/5/2565 0:03:27น. 451
คกพ

ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทบทวนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต และผู้นำนิสิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Kantary Hill จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้มีการประชุมหารือในหัวข้อต่างๆดังนี้ 

- ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยา ปี 2566-2570

- ทิศทางและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต บีการศึกษา 2565

- ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 นำเสนอโดย องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.)

- การ Workshop ทบทวนรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/5/2565 0:03:27น. 451
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565

##SDG4 ##sdg17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน