วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

3/6/2565 15:17:15น. 288
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และเทคนิคการเรียนอย่างมีความสุขในยุค New Normal จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร แนะนำอาจารย์ บุคลากร ในส่วนงานบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี แนะนำบุคลากร ในส่วนงานวิชาการ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต แนะนำบุคลากรในส่วนงานแผนงานและกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวทางการขอรับบริการด้านกิจการนิสิต ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แนะนำข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูวชิรวัฒน์ กาศเจริญ ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก จังหวัดแพร่ มาพบปะกับนิสิตใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้นิสิตอีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
3/6/2565 15:17:15น. 288
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน