คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำเร็จ

12/6/2565 13:35:49น. 562
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำเร็จ และเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางตลอดในการจัดทำคู่มือที่ผ่านมาจนสำเร็จเป็นคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/6/2565 13:35:49น. 562
Print Friendly and PDF

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำเร็จ

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg7

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน