คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

13/6/2565 10:47:45น. 472
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UoE) ประจำปี 2565 "

ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UoE) ประจำปี 2565 " ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ, รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ประจำปี 2565 พร้อมการบรรยายเรื่อง "ภาพรวมและแนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา" โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย, " ความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings" โดยผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์, และ "แนวทางการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลงานขอตำแหน่ง" นำไปสู่การพัฒนาและแข่งขันในระดับ World Rankings ต่อไป

  

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/6/2565 10:47:45น. 472
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน