กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022

20/6/2565 11:06:42น. 557
เปิดโลกกิจกรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เลือกชมรมที่ตนเองสนใจ  ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน ที่สร้างสรรค์รวมถึงเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตใหม่ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธของแต่ละชมรม และการแสดงของชมรมต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีชมรมเข้าร่วม จำนวน 24 ชมรม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 ชมรม 2.ชมรมด้านจิตอาสา จำนวน 10 ชมรม และ 3.ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 ชมรม โดยเป็นการออกบูทเพื่อทำการรับเปิดสมัครนิสิตเข้าเป็นสมาชิกของชมรมจำนวน 24 ชมรมซึ่งถือได้ว่าได้รับความสนใจจากนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2565 11:06:42น. 557
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022

##SDG4 ##sdg5 #SDG15 #SDG16 ##sdg17
#sdg4 #sdg5 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน