หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

20/6/2565 13:51:43น. 723
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข หัวหน้าโครงการ อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์ชัย วิชัยศรี และอาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดของวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดพะเยาภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดงานดังกล่าว

          โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และคลายข้อสงสัย ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรายใหม่ ในจังหวัดพะเยา ทั้งสิ้นจำนวน 50 กิจการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ บทบาท การจัดทำบัญชี การยื่นงบการเงิน และหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนิติบุคคลของไทย เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามกฎหมายนิติบุคคลของไทย และเพื่อพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรายใหม่ ในจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/6/2565 13:51:43น. 723
Print Friendly and PDF

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน