หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม ให้กับผู้ที่มีความสนใจ

24/6/2565 16:09:51น. 281
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำโดย ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล และดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ผู้จัดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา

         โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รังสิตา จันทร์หอม และอาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในการผสมเครื่องดื่ม ในครั้งนี้

            และในช่วงบ่ายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม และมีการสาธิตการผสมเครื่องให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ทดลองผสมเครื่องดื่มด้วยตนเองอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/6/2565 16:09:51น. 281
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม ให้กับผู้ที่มีความสนใจ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน