คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

28/6/2565 12:05:01น. 155
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจากคณะสหเวชศาสตร์ นายชนะพล จันทรากาศ และนางคัทรียา วันโน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานเปิดการอบรม 

      โครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้อง ตามขบมธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามแบบแผนเดียวกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยามาบรรยายการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/6/2565 12:05:01น. 155
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #อบรม #งานศาสนพิธี #UP #MT #PT
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน