มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับรางวัล 2022 Global Women's Leadership Awards

29/6/2565 14:39:46น. 522
ขอแสดงความยินดี


           มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัล 2022 Global Women's Leadership Awards ในงานประชุมผู้นำสตรีโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกปี 2565" Global Summit of Women 2022 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565


          ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการทำงานอุทิศตนเป็นเวลานานในการผลิตยาในราคาถูก ทำให้คนในทวีปเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ การพัฒนาสูตรตำรับยาต้านไวรัสเอดส์ของท่านเป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่ช่วยชีวิตคนหลายล้านคน

          นอกจากนี้ งานมนุษยธรรมของท่านเพื่อช่วยอดีตผู้ติดยาเสพติดในขณะนี้ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพให้แก่พวกเขา แต่ยังช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีและมีจุดมุ่งหมายในสังคมด้วย องค์กรของเรามีความภาคภูมิใจที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติท่านและความสำเร็จที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนจากการนำความสามารถทางวิชาการในด้านเภสัชกรรมและจิตวิญญาณด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชาวโลกของท่านในการประชุมระดับโลกของผู้นำสตรีในครั้งนี้


          สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women เป็นเวทีระดับโลกที่มีความสำคัญ เชื่อมนักธุรกิจ นักวิชาชีพ ผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจากทั่วโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในการร่วมฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในประชุมยังคงส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายในบทบาทของการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประชุมตลอด 30 ปีที่ผ่านมา


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook : Krisana Kraisintu

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Facebook : Krisana Kraisintu   
ข้อมูล/ข่าว :    Facebook : Krisana Kraisintu / ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/6/2565 14:39:46น. 522
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับรางวัล 2022 Global Women's Leadership Awards

#ขอแสดงความยินดี #2022 Global Women's Leadership Awards
#sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน