UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม

30/6/2565 16:13:46น. 245
UP PRIDE & PROUD 2022  พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม

UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม


          มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม” เพื่อเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ภายในงานมีกิจกรรมขบวนพาเหรด การแสดงจาก SAFA PRIDE SHOW การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เท่าเทียม = ยั่งยืน” และร่วมฟังดนตรีในสวนจากวง For Alls

         โดยภายในงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม” ผ่านการปักธงหลากสี และผูกริบบิ้นหลากสี พร้อมคณะผู้บริหาร ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในงานมีนิสิตและบุคลากร ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 สำหรับ Pride Month หรือ LGBTQ Pride ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชัดขึ้นในกิจกรรม “UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม” ถือการขับเคลื่อนให้มีการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ+ โดยเป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม โดยได้ถือเอาเดือนมิถุนายนของทุกปีให้เป็น Pride Month ในหลายประเทศ ซึ่งจัดให้มีการเดินพาเหรด หรือ Pride Parade ไปในเมืองสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการยอมรับและการให้ความสำคัญ บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
30/6/2565 16:13:46น. 245
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม

#UPPRIDEPROUD2022 #พหุสุนทรีย์ดนตรี–ท่าเทียม #ความเท่าเทียมทางเพศ #LGBTQ
#sdg5 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน