กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Service Mind ในหัวข้อ “คิดดี คิดบวก สู่การบริการที่เป็นเลิศ”

1/7/2565 11:37:02น. 320
กิจกรรม Service Mind
          เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “คิดดี คิดบวก สู่การบริการที่เป็นเลิศ” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อนำ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรกองกลางได้เห็นมุมมองของการบริการแบบใหม่ ๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านการปฏิบัติงาน ณ ร้าน Happy Garden Coffee โดยได้รับเกียรติจาก นายประตินันท์ กันคำบำรุงทรัพย์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเล่าประสบการณ์การทำงานในด้านการให้บริการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
1/7/2565 11:37:02น. 320
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Service Mind ในหัวข้อ “คิดดี คิดบวก สู่การบริการที่เป็นเลิศ”

##SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน