อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและยั่งยืน

5/7/2565 19:18:12น. 752
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

               

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรีและบุคลากร เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการด้านการบริหารและจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการ ณ อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่

        สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย สำนักงานสถาบัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร และศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็นการรวมหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารที่ทันสมัยคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยพะเยาบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นส.ณรัฐพร ขวัญคง   
ข้อมูล/ข่าว :    นส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
5/7/2565 19:18:12น. 752
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและยั่งยืน

##SDG4 #SDG8 ##SDG17 #sdg8 #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา # UniversityofPhayao #เศรษฐกิจฐานราก #นกยูงไทย ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน