กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน

7/7/2565 14:10:22น. 671
University of Phayao
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/7/2565 14:10:22น. 671
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน

#University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน