คณะ ICT จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

7/7/2565 18:18:05น. 525
พิธีไหว้ครู
           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำการเคารพแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนิสิตกล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนิสิตกล่าวนำคำไหว้ครู และนิสิตทุกคนกล่าวไหว้ครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู จากนั้น คณบดีทำพิธีเจิมหนังสือและกล่าวปฐมนิเทศ ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ อีกทั้งยังให้คณาจารย์ผูกข้อมือให้กับนิสิต ทั้งนี้ภายในพิธียังได้มีกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนิสิตผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู และรางวัลนิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
7/7/2565 18:18:05น. 525
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #พิธีไหว้ครู #ICT_UP
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน