กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome

8/7/2565 9:23:53น. 554
UPPSF

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ฯและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome 


โครงการดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดทักษะการเรียนรู้ตาม Learning Outcome และ สามารถประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี และ Online ผ่าน Zoom Cloud Meetings 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
8/7/2565 9:23:53น. 554
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome

#uppsf #UNIVERSITYOFPHAYAO
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน