เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP AMBASSADOR 2022

11/7/2565 21:20:10น. 520
ทูตวัฒนธรรม
เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 รอบตัดสิน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานิสิตที่คุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นตัวแทนนิสิตเวียงในการทำกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ Thainess กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 มีรูปแบบการประกวดและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดในรอบสัมภาษณ์ การนำผู้เข้าประกวดลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตจากวิถีชีวิตชุมชนคนพะเยา ที่ผู้เข้าประกวดจะได้สัมผัสและเรียนรู้ตลอดจนเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต จากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการประกวดรอบตัดสิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผลการประกวด มีดังนี้
รางวัลทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายชาย ได้แก่ ธนกฤต ต้นแก้ว เวียงจอมทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายชาย ได้แก่ ตะวัน สุรีย์ เวียงเชียงแรง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายชาย ได้แก่ กิติศักดิ์ จะวะนะ เวียงกาหลวง
รางวัลทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ธัญพร ดีผิว เวียงน้ำเต้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ กัญญาวีย์ เป็งนาค เวียงลอ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ กมลชนก นาควิจิตร เวียงจอมทอง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
11/7/2565 21:20:10น. 520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP AMBASSADOR 2022

##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน